NIEUWS

Volkskrant over waarom afbouwen moeilijk kan zijn en TRANS-ID Afbouw nodig is

9 Oktober 2017

Emma Curvers schreef voor de Volkskrant een artikel over waarom het afbouwen van antidepressiva zo moeilijk is, en waarom het daarom zo belangrijk is dat er onderzoek naar wordt gedaan.

Hieronder een fragment waarin Curvers in heldere taal de aanleiding voor het TRANS-ID Afbouw onderzoek beschrijft:

"Over een paar jaar kunnen afbouwers een nieuwe depressie misschien wél zien aankomen. Er is net een onderzoek gestart bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, waarin door uitgebreide zelfmonitoring via een app wordt bekeken of een terugval vroegtijdig kan worden gesignaleerd (meedoen kan nog: zie transid.nl). Het onderzoek komt voort uit een vooronderzoek waarbij Peter Groot en Marieke Wichers in 2012 en 2013 het afbouwproces van Groots eigen medicatie bestudeerden. Groot beoordeelde een jaar lang tien keer per dag zijn geluksniveau en wist niet wanneer zijn dosis Venlafaxine daalde. Achteraf bekeken was nog voor dat Groot het zélf besefte, aan de data te zien dat zijn klachten terugkwamen. Doordat zijn 'geluks-cijfers' pas een aantal weken nadat Groot helemaal had afgebouwd daalden, was te bepalen dat het geen onttrekkingsverschijnselen waren maar nieuwe depressieklachten. Groot: 'Het is hetzelfde als met Buienradar. De hemel is nog prachtig, maar Buienradar zegt dat er een bui aan komt.'

Met zo'n Buienradar voor je eigen buien zou je kunnen voorkomen dat je stopt met stoppen, omdat je je ontwenningsverschijnselen onterecht aanziet voor oude depressieklachten. Aan de andere kant kun je, als je weet dat er wel een terugval dreigt, zorgen dat je tijdig actie onderneemt. En als het meezit, kun je in het beeld dat ontstaat uit die tientallen meetmomenten misschien ergens een stijgende lijn ontdekken: gaat het al een beetje beter, misschien? "

Projectleider Evelien Snippe werd voor het artikel geinterviewd.

Lees hier het volledige artikel.

Ook voor TRANS-ID Herstel zijn wij nog op zoek naar deelnemers. We zijn, net als bij TRANS-ID Afbouw, benieuwd of we signalen kunnen ontdekken die een verandering in stemmingspatronen en klachten kunnen voorspellen. Meer informatie op de Herstel projectpagina.

UMCG wil terugval na stoppen depressiepil voorkomen

8 september 2017

Rectificatie krantenartikel Dagblad van het Noorden.

Op 6 september is er in het Dagblad van het Noorden een artikel geplaatst over het TRANS-ID afbouw onderzoek met de titel “UMCG wil drama’s met depressie pil voorkomen”. Dit artikel kan de indruk wekken dat wij agressie en moord bij schommelingen in het gebruik van antidepressiva willen voorspellen. Dit is pertinent niet het geval. In het onderzoek wordt onderzocht of we een terugkeer van somberheidsklachten tijdens of na het afbouwen van antidepressiva kunnen voorspellen. Voor meer informatie, zie www.transid.nl/afbouw.

Ervaringsdeskundige Ineke schrijft over haar deelname

19 juni 2017

Ineke Doornbos deed mee aan de pilot voor het TRANS-ID Afbouw onderzoek. In haar blog “Mijn deelname aan het monitoren van stemming tijdens de afbouw van antidepressiva” heeft ze over haar ervaringen geschreven.

Tijdens mijn depressie slikte ik het antidepressivum Citalopram. Toen ik mij beter begon te voelen werd de wens, die ik altijd heb gehad om ermee te stoppen steeds sterker. De psychiater en de huisarts adviseerden mij pas te minderen nadat ik mij een jaar goed voelde. Ik vond dat een redelijk advies en besloot het op te volgen. Toevalligerwijs stuitte ik, toen ik mij bijna al weer een jaar prima voelde, via mijn werk op een onderzoek van het UMCG genaamd 'TRANS-ID Afbouw'. TRANS-ID staat voor 'Transities In Depressie' en het doel van dit onderzoek is om na te gaan of er signalen zijn die aangeven dat er een verandering in depressieve klachten aan zit te komen, de zogenaamde terugval. Voor dit onderzoek worden er mensen gezocht die de wens hebben af te bouwen met antidepressiva. Aan de hand van meerdere meetmomenten per dag, die in de vorm van een vragenlijst op je smartphone aangeboden worden, wordt er in kaart gebracht wat er gebeurt tijdens de afbouw van antidepressiva en of een eventuele terugkeer van depressie voortijdig is te voorzien. Voorafgaande aan dit onderzoek werd er een pilot gestart. Dit kwam voor mij als een prima moment, ik wilde immers ook stoppen en het aanmelden voor deze pilot voelde als een logische stap. Na een plezierig gesprek met Evelien Snippe, de onderzoeker, besloot ik mee te doen. Vanaf half augustus 2016 tot en met 31 januari 2017 werd mijn gemoedstoestand meerdere malen per dag gemeten met stellingen als 'Ik voel me opgewekt', 'Ik voel me zelfverzekerd', 'Ik ervaar lichamelijk ongemak' en 'Ik voel me somber' waarbij ik mijn stemming op dat moment aan kon geven op een schaal van 'Helemaal niet' en 'Heel erg'. Mijn positieve stemming zette door en op 1 november vorig jaar werd de dosis, in overleg met de huisarts, verlaagd naar 10 mg om per 1 december van datzelfde jaar helemaal te stoppen met de medicatie. Na het stoppen gingen de metingen nog twee maanden door, wat nodig is om een compleet beeld te krijgen van de effecten van afbouw.

Tijdens het onderzoek hadden Evelien en ik regelmatig telefonisch contact. Dat was prettig en soms ook nodig om mij weer even te motiveren om de vragenlijsten iets frequenter in te vullen. Want hoe enthousiast ik, vooral in het begin, ook was, als je meerdere keren per dag met je stemming bezig moet zijn, terwijl die meestal wel stabiel en gewoon goed is, zit de kans erin dat je af en toe wat 'invul-moe' wordt en een paar metingen, voor het gemak, laat voor wat ze zijn. Dat begreep Evelien heel goed en wist mij er toch steeds van te overtuigen om, in het belang van het onderzoek én een goed beeld te krijgen van mijn persoonlijke verloop, door te gaan. Aan het einde van het onderzoek had ik een eindgesprek over de resultaten van het dagboekonderzoek, die ik meekreeg in een rapport. Hier was naast Evelien ook Arnout Smit bij aanwezig. Hij promoveert op het TRANS-ID Afbouw onderzoek.

In mijn geval is de afbouw succesvol verlopen, ondervond ik geen terugval en merkte ik weinig van het minderen en het stoppen van het middel. Ik vond het fijn dat ik mijn wens om af te bouwen, met als doel volledig vrij van antidepressiva te worden, in vervulling kon laten gaan en tegelijkertijd bij heb kunnen dragen aan een waardevol en gedegen onderzoek. De respectvolle bejegening van de onderzoekers, gedurende het onderzoek, heb ik erg gewaardeerd en als positief ervaren. Ik kan iedereen, die de wens heeft om af te bouwen met antidepressiva, aanraden om mee te doen met het hoofdonderzoek, dat enige tijd geleden van start is gegaan en waarvoor nog deelnemers worden gezocht. Met name omdat je persoonlijke veranderingsproces, aan de hand van de metingen die ik noemde, heel nauwkeurig in kaart wordt gebracht maar ook omdat met de definitieve uitkomsten van het totale onderzoek kennis vergaard kan worden om in de toekomst sneller te kunnen voorspellen wie kwetsbaar is voor terugval van depressieve klachten en gebaat is bij ondersteuning.

Het blog van Ineke is hier te vinden.

"Ik heb gezegd."

12 mei 2017

Op 6 December sprak Marieke Wichers, hoogleraar en hoofdonderzoeker van het TRANS-ID project, haar oratie uit in Groningen. Haar toespraak kunt u nu hier teruglezen.

Durvenzoekeninhetdonker

Een fragment:

Wat zijn mentale stoornissen? Aan de éne kant weten we dat natuurlijk perfect. Dat gaat over depressie, angststoornissen, psychose, verslaving en nog vele andere vormen van psychische problemen. Dit noemen we ook wel psychopathologie. We kunnen stellen dat het waarschijnlijk is dat iedereen hier aanwezig wel iemand kent die last heeft of heeft gehad van dit soort klachten of vanuit eigen ervaring weet waarover dit gaat. Deze klachten komen namelijk heel vaak voor: bijna de helft van alle mensen voldoet ergens in zijn of haar leven aan de criteria voor een mentale stoornis. Het is dus iets waar we allemaal mee te maken hebben en het zijn klachten die in grote mate de kwaliteit van leven aantasten van mensen. Toch is er nog heel veel onduidelijk. Ook als we een diagnose weten, zegt dit nog niets over de oorzaak van de klachten van een patiënt, ook niet wat het beloop gaat zijn van de klachten of wat de beste behandeling is voor deze patiënt.

Download hier een PDF met de volledige toespraak.

Op 1 mei 2017 is het TRANS-ID onderzoek officieel gestart. Vanaf nu kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de projecten TRANS-ID Afbouw en TRANS-ID Herstel. Meer informatie vindt u op de pagina’s van TRANS-ID Afbouw en TRANS-ID Herstel.

Ook zijn de Twitter en Facebook pagina’s van TRANS-ID nu actief. Volg ons om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Ook kunt u mailen naar info@transid.nl om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Klik op de link hieronder voor het persbericht van het UMCG over TRANS-ID Afbouw en TRANS-ID Herstel.

Link: https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/UMCG-start-twee-onderzoeken-naar-verandering-in-depressieve-klachten.aspx

Op 6 december 2016 hield Marieke Wichers, hoogleraar Dynamiek van emotieregulatie en psychopathologie bij het ICPE (Rijksuniversiteit Groningen) haar oratie met als titel “Durven zoeken in het donker; op weg naar een kantelpunt in de psychiatrie”.

Het Rob Giel Onderzoekscentrum interviewde haar over haar ideeën en visie voor de toekomst van psychiatrisch onderzoek. Klik op de link hieronder voor het interview.

Link: http://www.rgoc.nl/files/pdf/2016-12_InterviewMariekeWichers.pdf

Is er een kans dat u een psychiatrische stoornis ontwikkelt? En zo ja, is dan te voorspellen wanneer er weer verbetering optreedt? Hoogleraar Marieke Wichers gaat de symptomen van stoornissen live volgen om dat uit te zoeken.

Klik op de onderstaande link om te luisteren naar een radio-interview waarin zij uitlegt waarom deze vernieuwende aanpak zo belangrijk is, en hoe het live volgen van symptomen in zijn werk gaat.

Link: http://www.nporadio1.nl/wetenschap-techniek/2254-op-zoek-naar-het-kantelpunt-in-de-psychiatrische-patient