Transities In Depressie

Persoonlijke signalen - Verandering in psychische klachten

HET ONDERZOEK

Het doel van het TRANS-ID onderzoek is om persoonlijke signalen te ontdekken die aangeven dat er in de nabije toekomst een verandering in psychische klachten gaat plaats vinden. Dit betekent dat we per persoon gaan kijken welke waarschuwingssignalen vooraf gaan aan een verandering in psychische klachten. Hiermee onderzoeken we of psychische klachten zich gedragen volgens de principes van complex dynamische systemen.

In dit onderzoek maken we gebruik van een dagboekmethode (ook wel de experience sampling methode genoemd) om hier zicht op te krijgen. Voor deelnemers betekent dit dat zij hun dagelijkse ervaringen bijhouden via een smartphone voor een langere tijd. Daarnaast passen we in dit onderzoek een aantal lichamelijke metingen toe, namelijk hartslagmetingen en bewegingsmetingen, via gebruiksvriendelijke, moderne sensortechnologie.

Het onderzoek bestaat uit drie deelprojecten:

  • TRANS-ID AFBOUW

    In dit onderzoek kijken we wat er verandert tijdens afbouwen van antidepressiva en of we verergering van depressieve klachten kunnen zien aankomen. Dit onderzoeken we bij mensen die voorheen depressieve klachten hebben gehad en hun antidepressiva (gaan) afbouwen.

  • TRANS-ID HERSTEL

    In dit onderzoek kijken we wat er verandert tijdens psychologische behandeling en of we herstel van depressieve klachten kunnen zien aankomen. Dit onderzoeken we bij mensen die op dit moment depressieve klachten hebben en binnenkort starten met psychologische behandeling.

  • TRANS-ID TRAILS

    In dit onderzoek kijken we of we aan kunnen zien komen wat voor soort verandering jongvolwassenen, met een verhoogd risico op psychopathologie, zullen ondergaan op het gebied van mentale gezondheid. We onderzoeken dit bij jongvolwassenen omdat dit een kritieke levensperiode is waarin veel veranderingen plaatsvinden die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van mentale gezondheidsklachten.

NIEUWS

Kunnen we mentale problemen voorspellen met vroege waarschuwingssignalen?

Marieke Schreuder heeft onderzocht of een toename in mentale problemen een jaar van tevoren voorspeld kan worden. Kun je op basis van patronen in gevoelens voorspellen of mensen kwetsbaar zijn voor mentale problemen?

Lees verder...

Het meten van psychopathologie in het dagelijks leven: een test van de aannamen van intensief longitudinaal onderzoek in de TRAILS TRANS-ID studie

Marieke Schreuder en Robin Groen hebben een onderzoek gedaan waarbij deelnemers 6 maanden lang dagelijks hun gevoelens en gedachten bijhielden. Is dat haalbaar? En kun je op die manier zien hoe emoties per persoon veranderen?

Lees verder...

Hoe zien patronen van verbetering in depressie eruit op dagniveau?

Marieke Helmich onderzocht hoe het beloop van depressieve klachten er op individueel en dagelijks niveau uitzag tijdens psychologische behandeling. Hoe vaak hebben patiënten grote sprongen vooruit? En kunnen we het veranderingspatroon relateren aan betere of slechtere uitkomsten?

Lees verder...

Testimonial: Wanneer is het goed genoeg?

Edith deed mee aan het TRANS-ID Herstel onderzoek, zij beschrijft haar ervaringen met het opknappen van haar depressieve klachten en deelname aan het onderzoek in dit testimonial.

Lees verder...

Is herstel van depressie te herkennen aan een glimlach?

TRANS-ID Herstel onderzoeker Marieke Helmich schreef voor Tijdschrift Positieve Psychologie en stuk over de rol van positieve emoties in het opknappen van stemmingsklachten.

Lees verder...

PUBLICATIES

Hieronder vindt u de drie meest recente publicaties van het Trans-ID team.

George, S. V., Kunkels, Y. K., Booij, S., & Wichers, M. (2021). Uncovering complexity details in actigraphy patterns to differentiate the depressed from the non-depressed. Scientific reports, 11(1), 1-11. 10.1038/s41598-021-92890-w. [Full Text]

Helmich, M. A., Wichers, M., Olthof, M., Strunk, G., Aas, B., Aichhorn, W., Schiepek, G. Snippe, E. (2020). Sudden gains in day-to-day change: Revealing nonlinear patterns of individual improvement in depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 88(2), 119–127. 10.1037/ccp0000469. [Full text]

Schreuder, M.J., Groen, R.N., Wigman, J.T.W., Hartman, C.A., Wichers, M. (2020). Measuring psychopathology as it unfolds in daily life: addressing key assumptions of intensive longitudinal methods in the TRAILS TRANS-ID study. BMC Psychiatry, 20(351), 1-14. 10.1186/s12888-020-02674-1. [Full text]

Klik hier voor de volledige lijst van publicaties.

ONZE VISIE

Ons onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de visie dat:

Psychopathologie dynamisch is.

Daarom richten wij ons er op om veranderprocessen van klachten gedetailleerd en in zijn geheel in beeld te krijgen.

Psychopathologie zich over de grenzen van diagnoses heen beweegt.

Vanuit deze visie onderzoeken wij veranderingen in mentale gezondheidsklachten.

Onderzoek leidt tot resultaten die relevant zijn voor het individu.

Daarom hebben we het onderzoek zo opgezet dat we persoonsspecifieke modellen kunnen analyseren.

CONTACT

info@transid.nl

TRANS-ID Afbouw

Tel: 050 - 361 9005
afbouw@transid.nl

TRANS-ID Herstel

Tel: 050 - 361 3864
herstel@transid.nl

TRANS-ID TRAILS

Tel: 050 - 361 7289

Bewegings- en hartslagmetingen

Tel: 050 - 361 3864

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Dit project wordt mogelijk gemaakt door

Universitair Medisch Centrum Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
European Research Council